บทที่ 5

โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control) เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการควบคุมสต๊อกสินค้า ทำให้การทำงานเรื่องของการเช็คสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมตัวนี้สามารถที่จะดูยอดคงเหลือได้มากมายหลายรูปแบบ

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
5. กำหนด ประเภทสินค้า,กลุ่มสินค้า,ยี่ห้อสินค้า,รุ่นสินค้า,ขนาดสินค้า,สีสินค้า ได้
6. กำหนด คลัง และที่เก็บสินค้า ได้
7. กำหนด แผนก และโครงการ ได้
8. กำหนด ผู้รับหรือผู้เบิกสินค้า ได้
9. กำหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ
10. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
11. รองรับการรับจ่ายสินค้า ด้วยรหัสบาร์โค้ด
12. พิมพ์ฟอร์มต่าง ๆ ได้ เช่น ยอดยกมา,รับสินค้า,เบิกสินค้า,ปรับปรุงสินค้า ได้ (ออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้/เครื่องหมายการค้าได้เอง)
13. แบบฟอร์ม/รายงาน ต่างๆ สามารถ Export เป็นรูปแบบเอกสาร PDF,HTML,MHT,RTF,XLS,XLSX,CSV,Text,Image ได้
14. มีหน้าจอแสดงสินค้าคงเหลือ แบบ Pivot ซึ่งสามารถที่จะดูสินค้าคงเหลือตาม แผนก,โครงการ,ยี่ห้อ,ประเภท,สี,ขนาด,รุ่น,คลัง,ที่เก็บ ตามลำดับชั้นที่ต้องการได้อย่างอิสระ
15. มีการแจ้งเตือนสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด
16. มีการแจ้งเตือนสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด
17. รายงาน …
- รายงานยอดยกมา
- รายงานรับสินค้า
- รายงานเบิกสินค้า
- รายงานปรับปรุงสินค้า
- รายงานสินค้าคงเหลือ
- รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
- รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า
- รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า
- รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
- รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด

- รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด
ความต้องการของระบบ (System Requirement)
OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (x86 and x64)
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 2 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or moreหน้าจอ (Screenshots)

Home
กำหนดบริษัท

กำหนดเลขที่เอกสาร
รายการสินค้า
รหัสสินค้า
รหัสสินค้า (รูปภาพสินค้า)
ยอดยกมา
รับสินค้า
เบิกสินค้า
สั่งซื้อ
การตั้งค่าระบบ

รายงาน (Reports)
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า
รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า
รายงานสินค้าคงเหลือ (แสดงต้นทุน)
รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด
รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด
รายงานสินค้าค้างรับ

สิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น (Version History)เวอร์ชั่น 4.5.0 (Release 21-05-2018)

- เพิ่มเติม การล้างข้อมูล (Clear Transactions)

- ปรับปรุง แบบฟอร์มขอซื้อ (รูปภาพสินค้า)

- ปรับปรุง แบบฟอร์มสั่งซื้อ (รูปภาพสินค้า)

- ปรับปรุง แบบฟอร์มยอดยกมา (รูปภาพสินค้า)

- ปรับปรุง แบบฟอร์มรับสินค้า (รูปภาพสินค้า)

- ปรับปรุง แบบฟอร์มเบิกสินค้า (รูปภาพสินค้า)

- ปรับปรุง แบบฟอร์มปรับปรุงสินค้า (รูปภาพสินค้า)

- ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 4.4.1 (Release 27-03-2018)
- เพิ่มเติม การนำเข้าข้อมูลประเภทผู้ขาย

- เพิ่มเติม การนำเข้าข้อมูลผู้ขาย

- ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 4.3.8 (Release 23-02-2018)
- ปรับปรุง ชื่อไฟล์การแจ้งเตือนสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด (อีเมล์)

- ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 4.3.7 (Release 09-02-2018)
เพิ่มเติม การแจ้งเตือนสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด (อีเมล์)

ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 4.3.2 (Release 31-01-2018)
- เพิ่มเติม การคำนวณต้นทุนสินค้า (ตรวจสอบรายการสินค้าที่ไม่ระบุจำนวน)

- ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 4.3.0 (Release 25-12-2017)
- ปรับปรุง แบบฟอร์มขอซื้อ

- ปรับปรุง แบบฟอร์มสั่งซื้อ

- ปรับปรุง แบบฟอร์มยอดยกมา

- ปรับปรุง แบบฟอร์มรับสินค้า

- ปรับปรุง แบบฟอร์มเบิกสินค้า

- ปรับปรุง แบบฟอร์มปรับปรุงสินค้า

- ปรับปรุง หน้าจอหลัก (Home)

- ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 4.0.3 (Release 21-07-2017)
- เพิ่มเติม การยิงบาร์โค้ดสามารถตรึงจำนวนสินค้าได้ (ยอดยกมา)

- เพิ่มเติม การยิงบาร์โค้ดสามารถตรึงจำนวนสินค้าได้ (รับสินค้า)

- เพิ่มเติม การยิงบาร์โค้ดสามารถตรึงจำนวนสินค้าได้ (เบิกสินค้า)

- เพิ่มเติม การยิงบาร์โค้ดสามารถตรึงจำนวนสินค้าได้

 (ปรับปรุงสินค้า)เวอร์ชั่น 4.0.0 (Release 13-07-2017)
- เพิ่มเติม บันทึกประวัติการใช้ (Application Logs)

- ปรับปรุง ใช้ Microsoft .NET Framework 4.6.1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ให้ดีขึ้น

- ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 3.6.1 (Release 04-06-2017)
- เพิ่มเติม เครื่องมือ (SQL Server Express Service)

- ปรับปรุง ชุดติดตั้งใหม่ (QuickSupport)เวอร์ชั่น 3.5.7 (Release 17-05-2017)
- ปรับปรุง การคำนวณต้นทุนสินค้า

-ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 3.5.5 (Release 05-05-2017)
- เพิ่มเติม ขอซื้อ (แสดงราคาล่าสุด)

- เพิ่มเติม สั่งซื้อ (แสดงราคาล่าสุด)

- หมายเหตุ

- ราคาล่าสุด จะมาจากการซื้อล่าสุดของผู้ขายแต่ละราย

- หากยังไม่มีการซื้อจากผู้ขายรายดังกล่าว ระบบจะนำต้นทุนมาตรฐานมาแสดง
เวอร์ชั่น 3.5.0 (Release 06-04-2017)
- เพิ่มเติม การตรวจสอบ Server Collation ก่อนการสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่

- ปรับปรุง หน้าจอยอดยกมา (รองรับรหัสบาร์โค้ดสูงสุด 100 ตัวอักษร)

- ปรับปรุง หน้าจอรับสินค้า (รองรับรหัสบาร์โค้ดสูงสุด 100 ตัวอักษร)

- ปรับปรุง หน้าจอเบิกสินค้า (รองรับรหัสบาร์โค้ดสูงสุด 100 ตัวอักษร)

- ปรับปรุง หน้าจอปรับปรุงสินค้า (รองรับรหัสบาร์โค้ดสูงสุด 100 ตัวอักษร)

- ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 3.4.2 (Release 01-04-2017)
- ปรับปรุง หน้าจอ Home ให้ใช้งานง่ายขึ้น

- ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 3.4.1 (Release 29-03-2017)
- เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มขอซื้อ (แบบหยอดลงฟอร์ม)

- เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มสั่งซื้อ (แบบหยอดลงฟอร์ม)

- เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มยอดยกมา (แบบหยอดลงฟอร์ม)

- เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มรับสินค้า (แบบหยอดลงฟอร์ม)

- เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มเบิกสินค้า (แบบหยอดลงฟอร์ม)

- เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มปรับปรุงสินค้า (แบบหยอดลงฟอร์ม)เวอร์ชั่น 3.4.0 

(Release 21-03-2017)
- เพิ่มเติม ตัวกรองรูปแบบ Excel

- ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 3.3.4 (Release 25-12-2016)
- เพิ่มเติม การกำหนดสิทธิ์แสดงหน้าจอหลัก (Home)

- ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 3.2.1 (Release 16-08-2016)
- ปรับปรุง Find Panel

- ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 3.2.0 (Release 29-07-2016)
- เพิ่มเติม การนำเข้าข้อมูลแผนก

- เพิ่มเติม การนำเข้าข้อมูลโครงการ

- เพิ่มเติม การนำเข้าข้อมูลคลัง

- เพิ่มเติม การนำเข้าข้อมูลที่เก็บ

- เพิ่มเติม การนำเข้าข้อมูลสินค้าคงเหลือยกมาเวอร์ชั่น 3.0.0 (Release 20-07-2016)
- เพิ่มเติม ประเภทผู้ขาย

- เพิ่มเติม ผู้ขาย

- เพิ่มเติม ใบขอซื้อ

- เพิ่มเติม ใบสั่งซื้อ

- เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบขอซื้อ

- เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

- เพิ่มเติม รายงานใบขอซื้อ

- เพิ่มเติม รายงานใบสั่งซื้อ

- เพิ่มเติม รายงานสินค้าค้างรับ

- ปรับปรุง แบบฟอร์มยอดยกมา

- ปรับปรุง แบบฟอร์มรับสินค้า

- ปรับปรุง แบบฟอร์มเบิกสินค้า

- ปรับปรุง แบบฟอร์มปรับปรุงสินค้า

- ปรับปรุง รายงานยอดยกมา

- ปรับปรุง รายงานรับสินค้า

- ปรับปรุง รายงานเบิกสินค้า

- ปรับปรุง รายงานปรับปรุงสินค้า

- ปรับปรุง หน้าจอกำหนดเงื่อนไขการสั่งพิมพ์รายงานเวอร์ชั่น 2.7.4 (Release 30-06-2016)
- ปรับปรุง รายงาน สินค้าและวัตถุดิบ

- ปรับปรุง ความเสถียรเวอร์ชั่น 2.5.5 

(Release 18-02-2016)
- ปรับปรุง วิธีการเปิดใช้งานใบอนุญาต(Activate License) 

ใหม่ทั้งหมด (จำเป็นจะต้องเปิดใช้งานใบอนุญาตใหม่ทุกเครื่อง)

- เพิ่มเติม การตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาต(License)

 ได้ เช่น ประเภท,จำนวนทั้งหมด,จำนวนคงเหลือ เป็นต้น

- เพิ่มเติม การยกเลิกการใช้งานใบอนุญาต(Deactivate License) ได้เองหมายเหตุ

- หากใช้เวอร์ชั่น 2.4.x หรือเก่ากว่า จำเป็นต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชั่นเก่าออกก่อนแล้ว

จึงทำการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่
เวอร์ชั่น 2.4.5 (Release 04-09-2015)
- เพิ่มเติม การจดจำข้อมูลในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

- เพิ่มเติม การกำหนดค่าเริ่มต้นอัตโนมัติหลังจากสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่(ชื่อบริษัท)

เวอร์ชั่น 2.4.3 (Release 18-08-2015)
- แก้ไข เลือก GroupRow แล้วทำการ คัดลอก, แก้ไข 

หรือลบ จะแสดงข้อผิดพลาดเวอร์ชั่น 2.4.1 (Release 06-08-2558)
- ปรับปรุง รูปภาพและข้อความเพื่อให้สื่อความหมายมากขึ้น

- ปรับปรุง การเพิ่มรูปสินค้าให้ใช้งานง่ายและสะดวกขึ้น

 (จำกัด 4 รูปต่อรายการสินค้าเพื่อการประมวลผลที่รวดเร็ว)

เวอร์ชั่น 2.2.0 (Release 09-06-2558)
- เพิ่มเติม การคำนวณต้นทุนสินค้าวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average)

- เพิ่มเติม รายงาน สินค้าและวัตถุดิบ

- เพิ่มเติม รายงาน บัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า

- เพิ่มเติม ชื่อบริษัทที่เข้าใช้งาน ณ ปัจจุบันที่ Title Bar

- เพิ่มเติม การกำหนดภาพพื้นหลังของโปรแกรม

- เพิ่มเติม ปุ่มเคลียร์หรือล้างข้อมูลการตั้งค่า (Reset Setting) ในหน้าจอ Options

- เพิ่มเติม การตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดอัตโนมัติ

- เพิ่มเติม ระบบ QuickSupport เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้นเวอร์ชั่น 2.0.0
- เพิ่มเติม การสำรองข้อมูล (Backup)

- เพิ่มเติม การเรียกคืนข้อมูล (Restore)เวอร์ชั่น 1.3.6
- เพิ่มเติม แสดงต้นทุนมาตรฐานอัตโนมัติ 

เมื่อทำรายการ ยอดยกมา,รับสินค้า,เบิกสินค้า,ปรับปรุงสินค้าเวอร์ชั่น 1.3.5
- แก้ไข การพิมพ์ฟอร์มเอกสาร

- การเรียงลำดับสินค้า

- การแสดงเลขหน้า (กรณีพิมพ์เอกสารต่อเนื่อง)

- การแสดงยอดรวมเวอร์ชั่น 1.3.3
- เพิ่มเติม การออกแบบ/พิมพ์ บาร์โค้ด (รองรับทั้ง Code128 และ QRCode)

- เพิ่มเติม การรับ/จ่าย ด้วยบาร์โค้ดเวอร์ชั่น 1.1.4
- เพิ่มเติม หน้า Home (สามารถ Drill down เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้)

- ระบบตรวจสอบสินค้าติดลบเวอร์ชั่น 1.1.0
1. รายงาน ยอดยกมา

2. รายงาน รับสินค้า

3. รายงาน เบิกสินค้า

4. รายงาน ปรับปรุงสินค้า

5. รายงาน สินค้าคงเหลือ

6. รายงาน การเคลื่อนไหวสินค้า

7. รายงาน สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

8. รายงาน สินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด

9. รายงาน สินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด

10. มีการแจ้งเตือนสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด

11. มีการแจ้งเตือนสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น